Praca

Do czego służy outsourcing?

Outsourcing (czasami nazywany „offshoringiem”) przenosi zadania, operacje, miejsca pracy lub procesy na pracowników zewnętrznych poprzez zawieranie umów ze stroną trzecią na znaczący okres czasu. Firmy często robią to, aby obniżyć koszty lub poprawić wydajność.Poniżej przedstawiamy wszystko, co należy wiedzieć, aby inicjatywy outsourcingowe zakończyły się sukcesem. Wyjaśniamy, czym jest outsourcing i do czego służy.

Definicja outsourcingu

Outsourcing to praktyka biznesowa, w której firma zatrudnia stronę trzecią do wykonywania zadań, zarządzania operacjami lub świadczenia usług dla firmy. Nazywa się to również outsourcingiem. Firma zewnętrzna, znana jako dostawca usług lub outsourcer, organizuje własnych pracowników lub systemy komputerowe do wykonania zadań lub usług na miejscu w obiektach firmy zamawiającej lub poza nimi.

Przedsiębiorstwa mogą dziś zlecać na zewnątrz wiele zadań lub usług. Często zlecają usługi informatyczne, w tym programowanie i rozwój aplikacji, a także wsparcie techniczne. Często zlecają one funkcje związane z obsługą klienta i obsługą telefoniczną. Outsourcing może być również stosowany do innych rodzajów pracy, w tym procesów produkcyjnych, zadań kadrowych i funkcji finansowych, takich jak księgowość i przetwarzanie płac. Firmy mogą zlecać całe działy, np. cały dział IT, lub tylko część danego działu.

Outsourcing może obejmować korzystanie z usług dużego zewnętrznego dostawcy, takiego jak firma IBM zarządzająca usługami informatycznymi lub FedEx Supply Chain świadcząca usługi logistyczne dla innych firm, ale może również obejmować zatrudnianie indywidualnych niezależnych wykonawców, tymczasowych pracowników biurowych i freelancerów.

Jaki jest sens zlecania pracy?

Firmy często zlecają pracę, aby obniżyć koszty, poprawić wydajność i zyskać na szybkości. Firmy, które decydują się na outsourcing, polegają na doświadczeniu zewnętrznych dostawców w wykonywaniu zleconych zadań, aby uzyskać takie korzyści. Podstawową zasadą jest to, że ponieważ outsourcer koncentruje się na danym zadaniu, może je wykonać lepiej, szybciej i taniej niż firma zlecająca. Biorąc pod uwagę te korzyści, firmy często decydują się na outsourcing funkcji wspierających w ramach swojej działalności, dzięki czemu mogą skoncentrować swoje zasoby w sposób bardziej szczegółowy na swoich podstawowych kompetencjach, co pomaga im uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Jednak niektóre firmy decydują się na outsourcing z innych powodów.

Na przykład, zlecają one pracę, ponieważ nie są w stanie zatrudnić w pełnym wymiarze godzin pracowników o specjalistycznych umiejętnościach i doświadczeniu potrzebnym do wykonywania określonych zadań. Firmy czasami decydują się na outsourcing jako sposób na przeniesienie zgodności z wymogami regulacyjnymi lub zobowiązaniami na zewnętrznego dostawcę. Ponadto, coraz więcej firm zwraca się do zewnętrznych dostawców jako do centrów innowacji.